برنامه کامل لیگ نهم

 

((هفته اول)):
‌مس کرمان – پرسپولیس
استقلال تهران – سپاهان اصفهان
پیکان قزوین – مقاومت سپاسی شیراز
استقلال اهواز – ابومسلم خراسان
راه آهن شهرری – فولاد خوزستان
پاس همدان – استیل آذین
شاهین بوشهر – ملوان انزلی
صبای قم – تراکتورسازی تبریز
ذوب آهن اصفهان – سایپای کرج

((هفته‌ی دوم)):
سپاهان اصفهان – مس کرمان
پرسپولیس– استقلال اهواز
فولاد خوزستان – پیکان قزوین
ابومسلم خراسان – پاس همدان
ملوان بندرانزلی – راه آهن شهرری
استیل آذین – صبا باطری قم
سایپای کرج – شاهین بوشهر
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن اصفهان
مقاومت سپاسی شیراز – استقلال تهران

((هفته سوم)):‌
مقاومت سپاسی شیراز – سپاهان اصفان
پاس همدان – پرسپولیس
پیکان قزوین – ملوان بندرانزلی
صبا باطری قم – ابومسلم خراسان
راه آ‌هن شهرری – سایپای کرج
ذوب آهن اصفهان – استیل آذین
شاهین بوشهر – تراکتورسازی تبریز
استقلال تهران – فولاد خوزستان
استقلال اهواز – مس کرمان

((هفته چهارم)):
سپاهان اصفهان – استقلال اهواز
پرسپولیس– صبا باطری قم
سایپای کرج – پیکان قزوین
ابومسلم خراسان – ذوب آهن اصفهان
تراکتورسازی تبریز – راه‌آهن شهرری
ملوان بندرانزلی – استقلال تهران
مس کرمان – پاس همدان
فولاد خوزستان – مقاومت سپاسی شیراز
استیل آذین – شاهین بوشهر

((هفته پنجم)):‌
فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس
پیکان قزوین – تراکتورسازی تبریز
شاهین بوشهر – ابومسلم خراسان
استیل آذین – راه آهن شهرری
استقلال تهران – سایپای کرج
صبا باطری قم – مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی
پاس همدان – استقلال اهواز

((هفته ششم)):‌
سپاهان اصفهان – پاس همدان
پرسپولیس– شاهین بوشهر
استیل آذین – پیکان قزوین
ابومسلم خراسان – راه آهن شهرری
تراکتورسازی تبریز- استقلال تهران
مس کرمان – ذوب آهن اصفهان
سایپای کرج – مقاومت سپاسی شیراز
استقلال اهواز – صبا باطری قم
ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان

((هفته هفتم)):‌
ملوان بندرانزلی – سپاهان اصفهان
راه آهن شهرری – پرسپولیس
پیکان قزوین – ابومسلم خراسان
استقلال تهران – استیل آذین
شاهین بوشهر – مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز – ترا کتور سازی تبریز
ذوب آهن اصفهان – استقلال اهواز
فولاد خوزستان – سایپای کرج
صبا باطری قم – پاس همدان

((هفته هشتم)):‌
سپاهان اصفهان – صبا باطری قم
پرسپولیس– پیکان قزوین
ابومسلم خراسان – استقلال تهران
مس کرمان – راه‌آهن شهرری
استیل آذین – مقاومت سپاسی شیراز
استقلال اهواز – شاهین بوشهر
تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان
پاس همدان – ذوب آ‌هن اصفهان
سایپای کرج – ملوان بندرانزلی

((هفته نهم)):‌
سایپای کرج – سپاهان اصفهان
استقلال تهران پرسپولیس
پیکان قزوین – مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز – ابومسلم خراسان
راه آهن شهرری – استقلال اهواز
فولاد خوزستان – استیل آذین
شاهین بوشهر – پاس همدان
ملوان بندرانزلی – تراکتورسازی تبریز
ذوب آ‌هن اصفهان – صبا باطری قم

((هفته دهم)):‌
ذوب آهن اصفهان – سپاهان اصفهان
پرسپولیس– مقاومت سپاسی شیراز
استقلال اهواز – پیکان قزوین
ابومسلم خراسان – فولاد خوزستان
پاس همدان – راه آهن شهرری
استیل آذین – ملوان بندرانزلی
صبا باطری قم – شاهین بوشهر
تراکتورسازی تبریز – سایپای کرج
استقلال تهران – مس کرمان

((هفته یازدهم )):‌
سپاهان اصفهان – تراکتورسازی تبریز
فولاد خوزستان – پرسپولیس
پیکان قزوین – پاس همدان
ملوان بندرانزلی – ابومسلم خراسان
راه آهن شهرری – صبا باطری قم
سایپای کرج – استیل آذین
شاهین بوشهر– ذوب ‌آهن اصفهان
استقلال تهران – استقلال اهواز
مقاومت سپاسی شیراز – مس کرمان

((هفته دوازدهم)):
شاهین بوشهر – سپاهان اصفهان
پرسپولیس– ملوان بندرانزلی
صبا باطری قم – پیکان قزوین
ابومسلم خراسان – سایپای کرج
ذوب آ‌هن اصفهان – راه آهن شهرری
استیل آذین – تراکتورسازی تبریز
پاس همدان – استقلال تهران
مس کرمان – فولاد خوزستان
استقلال اهواز – مقاومت سپاسی شیراز

((هفته سیزدهم)):‌
سپاهان اصفهان – استیل آذین
سایپای کرج - پرسپولیس
پیکان قزوین – ذوب آهن اصفهان
تراکتور سازی تبریز – ابومسلم خراسان
استقلال تهران – صبا باطری قم
ملوان بندرانزلی – مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز – پاس همدان
فولاد خوزستان – استقلال اهواز
راه آهن شهرری – شاهین بوشهر

((هفته چهاردهم)) :‌
راه آهن شهرری – سپاهان اصفهان
پرسپولیس– تراکتورسازی تبریز
شاهین بوشهر – پیکان قزوین
ابومسلم خراسان – استیل آذین
ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران
مس کرمان – سایپای کرج
صباباطری قم – مقاومت سپاسی شیراز
استقلال اهواز – ملوان بندرانزلی
پاس همدان – فولاد خوزستان

((هفته پانزدهم))‌:‌
سپاهان اصفهان – ابومسلم خراسان
استیل آذین – پرسپولیس
پیکان قزوین – راه آهن شهرری
استقلال تهران– شاهین بوشهر
تراکتورسازی تبریز– مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز – ذوب آهن اصفهان
استقلال اهواز – سایپای کرج
فولاد خوزستان – صبا باطری قم
ملوان بندرانزلی – پاس همدان

((هفته شانزدهم)):‌
پیکان قزوین – سپاهان اصفهان
پرسپولیس– ابومسلم خراسان
راه آهن شهرری – استقلال تهران
مس کرمان – استیل آذین
شاهین بوشهر – مقاومت سپاسی شیراز
استقلال اهواز – تراکتورسازی تبریز
ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان
پاس همدان – سایپای کرج
صباباطری قم – ملوان بندرانزلی

((هفته هفدهم)):‌
سپاهان اصفهان – پرسپولیس
استقلال تهران – پیکان قزوین
مقاومت سپاسی شیراز – راه آهن شهرری
استیل آذین – استقلال اهواز
فولاد خوزستان – شاهین بوشهر
تراکتورسازی تبریز – پاس همدان
ملوان بندرانزلی – ذوب آهن اصفهان
سایپای کرج – صبا باطری قم
ابومسلم خراسان – مس کرمان

/ 8 نظر / 43 بازدید
درایت پنهان

سلام ، وبلاگ خوبی دارید . امیدوارم موفق باشید . به وبلاگ من بیایید و نظر خود را در باره آن بدهید . با تبادل لینک چطورید ... با تشکر درایت پنهان

فرزاد

به افتخار مهدی جون [گل] راستی دستت درد نکنه چه بازی بشه هفته اول لیگ مس - پرسپولیس استقلال - سپاهان

کریم آر پی جی

به سلامتی تشریف آوردین پس شیرینی اش کو ؟

کله خراب

کریم بهم گفت دوباره برگشتی خوشحال شدم مهدی جون دمت گرم

سمیرا

جوون الهی وبلاگت صد و بیست ساله بشه

ربولی حسن کور

جالبه باز هم آخرین بازی پرسپولیس توی آزادی با سپاهانه!

نیما

سلام سلام آقا مهدی. بازگشت پر شکوه و غرور آفرینت را تبریک میگم. خسته نباشید.

نیما

نه بابا.این کیوانم پاک ما رو از یاد برده. مثل اینکه تو تعطیلات تابستونی حسابی داره بهش خوش میگذره.